Susanne Thuresson

Susanne har många år i yrket och stor erfarenhet av såväl klippning som färg. Hon är en väldigt aktiv, sportig tjej och detta lyser allt som oftast igenom i hennes arbeten då hennes favoritverktyg är kniven. Innehar gesällbrev och har genom åren gått många vidareutbildningar, bl.a. Method 1 och 2. Susanne älskar föreningslivet och är tränare och ideellt verksam på fritiden.